Snarkskenor för bättre sömn och hälsa

Sömnen är viktig för oss människor – det visar mängder med forskningsresultat. Bättre sömn stärker oss som individer, vi blir gladare och vi orkar mer i vardagen. Har du sömnstörningar och/eller snarkningar så är du välkommen till oss, med eller utan remiss.

Det finns flera typer av sömnproblem. Oftast är problemen mer störande för omgivningen än vad de är farliga för oss. Men det finns också sömnproblem som i längden kan vara hälsofarliga, så kallad sömnapné där andningsuppehåll hör till symptomen. Lider du av sömnapné tar vi fram en snarkskena som gör att du får en bättre sömnkvalitet. Inte bara du själv får en tryggare och bättre sömn, omgivningen får en behagligare tillvaro på köpet.

Vi har ett nära samarbete med öron-näsa halsläkare som hjälper till att göra en sömnutredning . Sömnapné ha visat sig innebära vissa hälsorisker, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och onödig trötthet. Som tur är finns det hjälp.

Hur fungerar det då? Jo, våra snarkskenor håller fram underkäken under sömnen, vilket leder till att luftvägarna blir fria och ger bättre andningsmöjligheter. Efter att du provat snarkskenan ett tag görs en ny sömnundersökning för att kontrollera att skenan haft positiva effekter på din sömn.

Stora delar av de patienter som har sömnapnéer får snarkskenan betald av landstinget, då högkostnadsskyddet gäller. Som patient betalar du då endast den ordinarie patientavgiften.

Vill du veta mer om snarkproblem och sömnapné är du välkommen att kontakta oss.