Ditt leende vår framgång!

Vi är en specialistklinik som ser ”Ditt leende som vår framgång!". Ett vackert leende är underbart smittsamt. Tillsammans med Era önskemål och vår kunskap upprättar vi en plan för behandling.

Vi har valt att specialinrikta oss på Tandreglering för vackrare leenden och bättre tuggfunktion. För att ge dig en så bra behandling som möjligt använder vi toppmodern teknik och har ett nära samarbete med läkare, protetiker och käkkirurger.

Vår klinikchef Kiki Ioannidou har utbildat sig till tandläkare på Karolinska Institutet. Hon har erhållit specialistexamen i tandreglering från Centrum för Ortodonti/Pedodonti, Folktandvården Östergötland.

Mona Dahlström, som också är utbildad tandregleringsspecialist, gick sin utbildning vid Karolinska institutet och har över 30 års erfarenhet inom området. Mona har undervisat på Tandläkarhögskolan i många år. Hon är även diplomerad mental tränare.

Tillsammans med Kiki och Mona arbetar fyra stycken specialutbildade ortodontiassistenter med lång erfarenhet och kunskap.

Kiki Ioannidou
TANDREGLERINGSSPECIALIST OCH KLINIKCHEF
Mona Dahlström
TANDREGLERINGSSPECIALIST
Pia Pettersson
ORTODONTIASSISTENT
Catharina Lieberg
Ortodontiassistent
Gill Lindgren
Ortodontiassistent
Marina Lazarov
Ortodontiassistent

Vi är en av landstingets auktoriserade vårdgivare  för behandling av barn med Tandregleringscheck.

Vi är anslutna till
  • Worl Federaton Orthodontics
  • Svenska Ortodontiföreningen
  • Svenska Tandläkarförbundet
  • Stockholms Privattandläkarförening
  • Försäkringskassan